Gideon Jozua Malherbe
1833 - 1921

links to more information:

visiting hours:
facilities:
ontstaan van die Museum: (Afrikaanse tekst)
origin of the Museum: (English text)
ontstaan van het Museum: (Nederlandse tekst)
logo of early promoters of Afrikaans:
sketch of the Museum: