ODE TO MY SWEATER


Bij ‘t afscheid van mijn Trui                     Farewell to my Sweater

U, die mij met Uw warmte                    To Thee, who has gladdened me
        zo dikwijls hebt verblijd,    so often with thy warmth,
U en Uw blauwe zachtheid                   To Thee and thy blue softness
        zij nu dit lied gewijd .     this song is dedicated now.
Ik moet thans van U scheiden                 I now have to say farewell,
        gij wordt me al the heet,    Thou groweth far too hot.
Maar houdt toch dit voor ogen:                   But do keep this in mind:
        ‘t kost mij heel veel leed!   it causes me great grief.

Wanneer ik ‘s ochtends vroeg my                   When early in the morning              
        uit kille kooi verhief,     I rose from my chilly bunk
Gaaft gij mij dat gevoelen,                    Thou gavest me that feeling 
        van warmte en gerief.      of warmth and comfort.
Steeds als ik ‘s nachts op wacht moest                Whenever I had night duty
        hebt gij mij bijgestaan     Thou gavest me support
Ik nam U mee naar bed toe,                       I took you along in bed,
        en hield U heerlijk aan.     and kept you on comfortably.

Met U om mijne leden                         With you around my limbs
        voeld’ik mij altijd sterk    I always felt strong
Ik sloeg U boorden om, en                     I turned your cuffs up, and
        daarna aan ‘t koudste werk.   then to the coldest work
Nooit ben ik aan een kleding-                    Never have I grown so much
        stuk zo gehecht geraakt     attached to any piece of clothing
Gelukkig Zij, die eenmaal                       Praised is She who once
        dit kunstwerk heeft gemaakt.   created this piece of art.

Het wordt nu immer warmer                       It’s now growing warmer
        ook in de whalegang       in the whalegang, too
Ik schafte af twee dekens,                    I dispensed with 2 blankets,
        en d’onderbroeken lang      and the long underpants
Dra zijn wij in Gibraltar                     Soon we will be in Gibraltar
        de zon gloeit meer en meer.   the sun glows more and more.
Nu berg’k U in m’n kastje                     I put you away in my closet
        maar’k zie U nog wel’s weer!  but I’ll see you again one day!

Februari 17, 1952                         translated on July 16, 1998
 

Ben Oostdam's Home Page use your Back Button to return where you came from!This page has been visited times. Hope you enjoyed it!