Ontstaan van het Afrikaanse Taal Museum

Op 14 augustus 1975 was het honderd jaar sinds het "Genoodschap van Echte Afrikaners" (GEA) in Paarl gesticht werd. Het doel van het Genoodschap was om het Afrikaans - dat toen al de spreektaal van duizenden mensen was - tot spreektaal te verheffen, als leestaal aanvaarbaar te maken en als landstaal erkend te krijgen. Langs deze weg zou Afrikaans onder meer schooltaal, zowel als Bijbeltaal en preekstoeltaal worden. Dit streven staat bekend als de "Afrikaanse Taalbeweging." De GEA was de organizatie die aan de eerste phase van de Taalbeweging vorm en inhoud gegeven heeft.

Met het oog op het eeuwfeest van de Taalbeweging wilde het Afrikaanse Taalmonumentcommittee een gedenkteken voor de Afrikaanse taal oprichten op de Paarlberg. Het committee wilde ook de pioniers, stichters, andere leden en medewerkers van de GEA op gepaste wijze eer betonen, alsook de ontplooiing van de Eerste Afrikaanse Taalbeweging in beeld stellen. Dit zou geschieden door middels van een museum, gevestigd in het huis waar de GEA gesticht was: het grote woonhuis van de geachte Paarlse wijnboer en zakenman Gideon Malherbe, die een stichterslid was van de GEA. Zijn huis was gelukkig behouden gebleven.

Het Taalmonumentcommittee heeft het huis in 1971 gekocht en het laten restaureren onder toezicht van de Kaapse architect Gabriel Fagan. Het bouwwerk werd uitgevoerd door arbeiders van Historische Huizen B.V. Op 14 augustus 1975 werd het museum feestelijk geopend.


Deze bladzijde is al keer bezocht

druk hier aub om naar "Thuis Bladzijde" te gaan: